• 0216 469 93 97

  • 0553 601 60 52


post image

Seramik

    3-6 yaş grubu çocuklarda seramik eğitiminin kişiliğe, sosyalleşmeye ve kişisel becerilerine yönelik yararları vardır.

    Kendine güven duymasını sağlayan , Sabırlı olmayı aşılayan ,Kavga kızgınlık gibi dürtülerini ,öfke ve kin gibi duygularını seramik ana malzemesi olan kil ile yok eden,Kendini ve işini anlatabilme becerisini arttıran, Gözlem ve dikkat etme becerilerini geliştiren, Bağımsız düşünebilme ve korkudan uzak özgür hareket edebilme becerilerini geliştiren bireyler yaratıyoruz.